Dnes je pondělí, 15. říjen

Krátké zprávy

KRASOVÁ: Zásobil se cigaretami

2.10.2018 23:44

Cigaretami se asi potřeboval řádně zásobit zatím neznámý pachatel. Ten se v noci v Krasové násilím dostal do tamní prodejny se smíšeným zbožím. Po poničení vstupních dveří sebral cigarety různých značek za asi padesát tisíc korun. Stejným způsobem se dostal možná stejný pachatel do prodejny v Deštné. Tam sebral rovněž cigarety a tabákové výrobky za asi čtyřicet tisíc korun. V obou prodejnách způsobil zloděj celkovou škodu za skoro sto tisíc korun. (hrr)

KŘTINY: Zámek kolo neochránil

2.10.2018 23:44

Zámek na nosiči upevněném na střeše osobního automobilu značky Toyota neochránil na parkovišti před penzionem ve Křtinách horské kolo třicetileté majitelky. Ta odstavila večer před ubytovacím zařízením auto i s kolem na střeše. Když se ráno k autu vrátila, kolo v hodnotě nejméně deset tisíc korun bylo pryč. Zloděj ho odcizil po poškození zámku nosiče. (hrr)

DLOUHÁ LHOTA: Kradl v obecním lese

2.10.2018 23:43

Do obecního lesa v Dlouhé Lhotě v letních měsících jezdil jako do svého zatím neznámý pachatel. Ten v průběhu několika měsíců na dvou místech postupně pokácel třicítku vzrostlých stromů. Odcizením asi třiceti kubíků dřeva tak způsobil obci škodu za nejméně třicet tisíc korun. (hrr)

všechny

Dnešní akce

Sledujte nás!MAS Moravský kras představuje nové dotační výzvy

5.2.2018 14:01 | Původní vydání | Klára Kučerová

MORAVSKÝ KRAS - V současném programovém období má již MAS Moravský kras za sebou administraci čtyř výzev, z toho dvou v rámci Operačního programu zaměstnanost, jedné v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a jedné v rámci Programu rozvoje venkova.

MAS Moravský kras představuje nové dotační výzvy
MAS Moravský kras. Ilustrační foto FB

Momentálně jsou pro zájemce o podporu otevřeny další dvě výzvy, a to Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (park &ride) v IROP a 6 fichí ve výzvě PRV.

Program IROP: 4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (park &ride), s datem ukončení příjmu žádostí o podporu 2. března 2018.

Tato konkrétní výzva je určena zejména kraji, obcím, dobrovolným svazkům obcí, či organizacím těmito subjekty zřizovanými, případně dopravcům ve veřejné dopravě.

Program rozvoje venkova: 2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, s datem předkládání žádostí do 27. března 2018. Tato výzva je rozdělena do 6 fichí: konkurenceschopné zemědělství, konkurenceschopné potravinářství a krmivářství, zakládání a rozvoj podniků, ochrana přírodního dědictví, konkurenceschopné lesnictví a spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích. Oprávnění žadatelé jsou konkrétně definováni u jednotlivých fichí.

Kancelář MAS MK ve Sloupě je připravena poskytnout všem potenciálním žadatelům veškeré potřebné informace a součinnost. Pro veřejnost a žadatele je zde také možnost navštívit seminář věnovaný problematice přípravy projektů, který se koná 30. ledna 2018 v 9 hodin v sídle MAS MK ve Sloupě.

Více se o aktuálních výzvách dozvíte na www.mas-moravsky-kras.cz, kde najdete kontakty na zaměstnance MAS Moravský kras pověřené poskytování informací k vyhlášeným výzvám.

MAS Moravský kras, z.s. se již dlouhodobě podílí na všestranném rozvoji zdejšího regionu. Ať jde o projekty podnikatelské, vzdělávací, kulturní, sociální nebo volnočasové, všechny spojuje jejich účelnost, inovativní přístup k řešení problémů a pozitivní přínos pro oblast Moravského krasu a její obyvatele. 

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509