Dnes je úterý, 16. leden

INZERCE

reklama

Kategorie

Krátké zprávy

OKROUHLÁ - Potřeboval plynové láhve

20.12.2017 4:26

V chladných zimních dnech asi nutně potřeboval zatopit ve svém příbytku zatím neznámý pachatel. V obci Okrouhlá se násilím dostal do příručního skladu tamní prodejny se smíšeným zbožím. „Ze skladu pak snadno odnesl dvě desetikilové láhve s propan butanem. Obchodníkovi tak způsobil škodu za asi tři tisíce korun,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek. (hrr)

LYSICE - Hodila se podlaha

20.12.2017 4:25

Opravdu pestrý lup si odnesl z výpravy do Lysic zatím neznámý pachatel. V noci nejdříve překonal plot na pozemek tamní restaurace. Potom se násilím dostal do budovy. V ní znovu po násilném otevření několika dveří odcizil travní sekačku a multifunkční mixér. „V jedné z místností, kde probíhá rekonstrukce, sebral sedmdesát čtverečních metrů uskladněné laminátové podlahy a stavební nářadí a náčiní. Pravděpodobně chtěl odcizit i nalezenou chladničku. Tu si připravil ke dveřím, ale neodnesl ji. Škoda je nejméně patnáct tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí Bohumil Malášek. (hrr)

BLANENSKO - Žena naletěla podvodníkovi

15.12.2017 12:50

Digitální fotoaparát nabídnutý na internetovém portále měl udělat radost pod stromečkem. Jenže pro čtyřiatřicetiletou ženu z Blanenska znamená místo radosti blízké osoby více než pět tisíc korun ztráty. Žena si totiž na internetu objednala přístroj a zaplatila stanovenou cenu. Když slíbená zásilka dlouho nepřicházela a prodejce s ní přestal komunikovat, pochopila, že naletěla podvodníkovi. (hrr)

všechny

INZERCE

reklama

Dnešní akce

Sledujte nás!INZERCE

reklama

Představení projektu Boskovické spojky ve Lhotě Rapotině

17.12.2017 13:00 | Původní vydání | Ludvík Kopřiva

LHOTA RAPOTINA - Ve dnech 28. a 29. listopadu se v sále obecního úřadu ve Lhotě Rapotině uskutečnilo setkání se zástupci SŽDC Jihomoravského kraje, která bude investorem stavby a firmy SUDOP, kteří představili projekt tzv. Boskovické spojky. Přítomna byla také starostka města Boskovice paní Nedomová. 

Představení projektu Boskovické spojky ve Lhotě Rapotině
Lhota Rapotina. Foto Bohuslav@Stloukal.net

Boskovická spojka má umožnit přímé spojení vlakem z Boskovic do Brna bez přestupu ve Skalici nad Svitavou a zkrátit tak cestu do Brna o 10 minut. Nyní cestující do Brna jedou vlakem z Boskovic do Skalice  7 minut  a zde musí přestoupit na jiný vlak jedoucí do Brna nebo ve směru Česká Třebová - Praha. Nová jednokolejná železniční trať má vést ze současné tratě z Boskovic obloukem kolem severního okraje obce Lhota Rapotina a napojit se na železniční trať Česká Třebová - Brno. To všechno jsme věděli, protože o Boskovické spojce se hovoří již od roku 2006.

Na setkání 28. listopadu v naplněném sále obecního úřadu jsme byli seznámeni se čtyřmi variantami železničního spojení Boskovice - Brno. Realizována má být varianta tzv. Boskovická spojka, která zahrnuje výstavbu nové železniční tratě v délce 1,4 km, modernizaci nádraží v Boskovicích, elektrifikaci tratě od napojení na koridor Česká Třebová - Brno do železniční stanice Boskovice a na této trati novou vlakovou zastávku pro obec Lhota Rapotina. K překonání prostoru do místa napojení na železniční koridor bude přitom nutná výstavba tří mostů přes říčku Bělá, současnou silnici Lhota Rapotina - Skalice nad Svitavou a přes rameno řeky Svitava tekoucí přes obec Lhota Rapotina. Zbývající část železniční tratě z Boskovic do Skalice bude využívána pouze pro nákladní přepravu a nebude elektrifikována.                                              

Byli jsme tak vizuálně seznámeni s projektem, jehož příprava již stála několik milionů Kč a dozvěděli se, že celkové náklady výstavby mají činit 1,8 mld. Kč, které má pokrýt dotace z Evropské unie, což není doposud sjednáno. Stavba má být realizována od konce roku 2019 do konce roku 2021. Byli jsme rovněž seznámeni obecně o přednostech cestování vlakem a výhodnosti Boskovické spojky pro občany Boskovic, ale i Lhoty Rapotiny. I paní starostka Nedomová obhajovala přednosti vlakového spojení pro občany Lhoty Rapotiny, kteří budou moci využívat toto spojení k cestě do Boskovic a zejména do nemocnice, což umožní i omezit autobusovou dopravu.                                                                                                            

Nově vzniklá vlaková zastávka pro obec Lhota Rapotina má být několik stovek metrů mimo obec ve směru silnice do Skalice nad Svitavou, ve výšce šest metrů nad terénem z důvodu výstavby mostu přes silnici Lhota Rapotina - Skalice, aby na této silnici nevznikl železniční přejezd. Jedinou předností pro občany Lhoty Rapotina by tak bylo využití Boskovické spojky k cestě do Brna a ochrana obce před stoletou vodou. Proto všichni diskutující, kromě jednoho, na uvedeném setkání odmítali výstavbu této spojky. Nad těmito klady převládají pro obec negativní stránky projektu, který mohutným náspem nové železniční tratě přetne krajinu, sníží a znehodnotí zemědělský půdní fond, někteří občané přijdou o své pozemky a zasáhne tak i do životního prostředí a to vše, jen pro úsporu času 10 minut.                                                                            

Představitelé projektu prokázali neznalost místních dopravních poměrů, kdy občané Lhoty Rapotiny mají velmi výhodné autobusové spojení. Středem obce vede silnice 2. třídy  Boskovice - Blansko. V pracovní dny každou hodinu projíždí obcí autobus z Blanska do Boskovic, vzdálených 4 km,  a naopak. V dopoledních hodinách jede dvakrát autobus až k nemocnici v Boskovicích a rovněž i od nemocnice zpět, zajíždí i do blízkosti Masarykova náměstí na ulici 17. listopadu, což je výhodné zejména pro starší občany. Odpoledne v  určitém čase jezdí autobusy každou půlhodinu. Rovněž do Blanska, vzdálených 12 km od obce, je výhodné jezdit autobusem a ne vlakem, protože autobus projíždí městem, kde je několik zastávek, zajíždí i k blanenské nemocnici. Vlakové nádraží v Blansku je na konci města. Několikrát jedou autobusy v obou směrech i v sobotu a neděli. Rovněž v pracovní dny jede dvakrát autobus z obce do Skalice nad Svitavou.                            

Dozvěděli jsme se i to, že spolu s Boskovickou spojkou má být budována i část nové silnice směrem od Boskovic do Blanska, tak zvaný obchvat Lhoty Rapotiny, který bude součástí nové silnice Blansko - Boskovice, nyní končící v Rajci nad Svitavou. Jednalo by se pouze o stavbu silnice mimo dva železniční přejezdy, které se nachází na současné silnici Lhota Rapotina - Boskovice. V budoucnu  tento silniční obchvat má vést před novým železničním náspem na kterém povede Boskovická spojka a jeho dokončení je neznámé. Současně v rámci výstavby Boskovické spojky má být využito finančních prostředků ke stavbě mostu nad železniční tratí Česká Třebová - Brno, na části nové silnice 3.třídy ze Lhoty Rapotiny na Oboru, napojující se na plánovaný, již zmiňovaný obchvat Lhoty Rapotiny. Současný železniční přejezd zabezpečený závorami s výstražným zařízením zůstane zachován z důvodu přístupu na zemědělské pozemky za železnicí. V souvislosti s Boskovickou spojkou  to tak bude výstavba čtvrtého mostu  s částí nové silnice, vznikne tak málo využívaný most nad železnicí, na nevytížené silnici.                                                

Lhotu Rapotinu, malou vesnici rozkládající se v údolí řeky Svitavy  a říčky Bělá, tak v budoucnu čekají kruté časy. Přitom řešením bez zbytečných investic a devastace přírody je spojení z Boskovic do Brna vlakem bez přestupu realizací varianty číslo 2. Tato spočívá v modernizaci nádraží v Boskovicích, v elektrifikaci celé železniční tratě z Boskovic do Skalice nad Svitavou, kde strojvůdce  po příjezdu do Skalice přejde do opačné části vlaku a může jet i když s menší časovou prodlevou, ve směru na Brno. Tato varianta umožní současně i cestovat přestupem ve směru Česká Třebová - Praha.

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509