Dnes je pondělí, 15. říjen

Krátké zprávy

KRASOVÁ: Zásobil se cigaretami

2.10.2018 23:44

Cigaretami se asi potřeboval řádně zásobit zatím neznámý pachatel. Ten se v noci v Krasové násilím dostal do tamní prodejny se smíšeným zbožím. Po poničení vstupních dveří sebral cigarety různých značek za asi padesát tisíc korun. Stejným způsobem se dostal možná stejný pachatel do prodejny v Deštné. Tam sebral rovněž cigarety a tabákové výrobky za asi čtyřicet tisíc korun. V obou prodejnách způsobil zloděj celkovou škodu za skoro sto tisíc korun. (hrr)

KŘTINY: Zámek kolo neochránil

2.10.2018 23:44

Zámek na nosiči upevněném na střeše osobního automobilu značky Toyota neochránil na parkovišti před penzionem ve Křtinách horské kolo třicetileté majitelky. Ta odstavila večer před ubytovacím zařízením auto i s kolem na střeše. Když se ráno k autu vrátila, kolo v hodnotě nejméně deset tisíc korun bylo pryč. Zloděj ho odcizil po poškození zámku nosiče. (hrr)

DLOUHÁ LHOTA: Kradl v obecním lese

2.10.2018 23:43

Do obecního lesa v Dlouhé Lhotě v letních měsících jezdil jako do svého zatím neznámý pachatel. Ten v průběhu několika měsíců na dvou místech postupně pokácel třicítku vzrostlých stromů. Odcizením asi třiceti kubíků dřeva tak způsobil obci škodu za nejméně třicet tisíc korun. (hrr)

všechny

Dnešní akce

Sledujte nás!Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady

26.10.2017 16:57 | Původní vydání | Pavla Kotoučková

BOSKOVICE - Součástí učiva 7. ročníku je projekt Náš životní styl – Odpady. Letos jsme jej na Slovákové pojali více do hloubky. Třída 7. E se druhý zářijový týden zabývala Evropským týdnem mobility a Dnem bez aut.

Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady
Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školy

Nejprve jsme pracovali s texty, žáci odpovídali na přiložené otázky, diskutovali a hloubali. Ze zjištěných údajů vznikla krátká rozhlasová relace, v níž sedmáci seznámili ostatní žáky nejen s historií a zaměřením těchto dní, ale vyzvali spolužáky na 1. stupni, aby výtvarně zpracovali alternativní možnosti dopravy osob. Z odevzdaných obrázků byla následně zrealizována výstavka v prostorách školy.

V českém jazyce však obě naše třídy dostaly prostor také pro vytvoření ankety. Nejprve jsme zhlédli krátké poučné video, k němuž žáci vyplnili pracovní list s otázkami všeho druhu. Vedli jsme diskuzi na téma odpady, smysl třídění, spalovny apod. Poté jsme na tabuli shromáždili větší množství otázek, u kterých se žáci domnívají, že by odpovědi na ně měly být dnes už obecně známy. Z nich jsme pak v každé třídě vybrali pět, z kterých jsme sestavili konečnou anketu.

S anketními lístky jsme následně vyrazili do ulic našeho města a žáci si vyzkoušeli oslovit náhodné kolemjdoucí. Snad i hezké slunné počasí přispělo k tomu, že většina našich občanů byla vstřícnější a poskytla žákům své odpovědi. Žáci si připomněli nutnost slušného chování a vystupování a přijali zodpovědnost za splnění úkolu.

Anketu obou tříd následně paní učitelka Pavla Kotoučková vyhodnotila a její výsledky si můžete prohlédnout na stránkách boskovické školy.

Součástí našeho projektu byla také práce s elektroodpadem. Ve fyzice a pracovních činnostech si žáci ve skupinkách mohli „rozvrtat“ např. starou televizi, vyřazený kazeťák, ovladač, počítač apod. Zjistili, jaké materiály můžeme v těchto předmětech najít, a z rozebraných předmětů jsme opět vytvořili malou výstavku.

Se tříděným odpadem sedmáci pracovali také ve výtvarné výchově. Z PET lahví vytvořili lístky stromu a ten následně nainstalovali v prostorách školy.

Vyvrcholením projektu byla návštěva SITY v Boskovicích. Dostavili jsme se na pracoviště na ulici Havlíčkova, kde nám paní Radka Kejíková nejprve rozdala ochranné vesty a poté jsme vstoupili do haly plné tříděných odpadků. Přivítala nás nelibá vůně, zima a špína. Žáci si prohlédli třídící linku a během krátké přednášky paní Kejíkové pochopili, že práce v těchto zdech není jednoduchá. Venku před halou jsme také mohli vidět, jak se vytříděný odpad dále slisuje do balíků a ty jsou následně odvezeny ke zpracování.

Následně na to jsme u nás ve škole přivítali zástupkyni společnosti Tonda Obal na cestách, která nám v podstatě naše poznatky shrnula, dala dětem možnost ukázat, zda se orientují ve tříděném odpadu, doplnila několik praktických postřehů a ukázala vzorky různých recyklovaných materiálů.

Veškeré nasbírané poznatky následně sedmáci vyhodnotí, shrnou v krátké prezentaci a představí svým spolužákům z jiných tříd.

Projekt Odpady tedy dospěl do svého závěru. Žáci si ujasnili mnohé momenty z oblasti třídění odpadů, prozkoumali běžně nedostupné věci, dostali nové informace potřebné do života. Z mého pohledu pracovali většinou velmi dobře, nastalo několik Aha momentů, kdy si uvědomili závažnost problematiky a případně chyby, jichž se stále ještě mnozí z nás běžně dopouštíme, a tím v podstatě škodíme životnímu prostředí. Teď už zbývá jen přání, aby veškeré poznatky byly uvedeny do praxe.

Mgr. Pavla Kotoučková, ZŠ Slovákova, Boskovice

Galerie k článku

Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školy
Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školy
Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školy
Sedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školySedmáci ZŠ Slovákova zpracovávali projekt Náš životní styl - Odpady. Foto archiv školy

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509