Dnes je úterý, 23. říjen

Krátké zprávy

KRASOVÁ: Zásobil se cigaretami

2.10.2018 23:44

Cigaretami se asi potřeboval řádně zásobit zatím neznámý pachatel. Ten se v noci v Krasové násilím dostal do tamní prodejny se smíšeným zbožím. Po poničení vstupních dveří sebral cigarety různých značek za asi padesát tisíc korun. Stejným způsobem se dostal možná stejný pachatel do prodejny v Deštné. Tam sebral rovněž cigarety a tabákové výrobky za asi čtyřicet tisíc korun. V obou prodejnách způsobil zloděj celkovou škodu za skoro sto tisíc korun. (hrr)

KŘTINY: Zámek kolo neochránil

2.10.2018 23:44

Zámek na nosiči upevněném na střeše osobního automobilu značky Toyota neochránil na parkovišti před penzionem ve Křtinách horské kolo třicetileté majitelky. Ta odstavila večer před ubytovacím zařízením auto i s kolem na střeše. Když se ráno k autu vrátila, kolo v hodnotě nejméně deset tisíc korun bylo pryč. Zloděj ho odcizil po poškození zámku nosiče. (hrr)

DLOUHÁ LHOTA: Kradl v obecním lese

2.10.2018 23:43

Do obecního lesa v Dlouhé Lhotě v letních měsících jezdil jako do svého zatím neznámý pachatel. Ten v průběhu několika měsíců na dvou místech postupně pokácel třicítku vzrostlých stromů. Odcizením asi třiceti kubíků dřeva tak způsobil obci škodu za nejméně třicet tisíc korun. (hrr)

všechny

Dnešní akce

Sledujte nás!Studenti OA a SZdŠ Blansko vyjeli na odbornou stáž do Berlína

1.12.2017 13:39 | Původní vydání | Květoslava Klementová, Silvie Vašková

BLANSKO - V neděli 15. října odjela v sedm hodin ráno skupina deseti studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent společně s Mgr. Květoslavou Klementovou, vyučující německého jazyka, z Brna do Berlína.

Studenti OA a SZdŠ Blansko vyjeli na odbornou stáž do Berlína
Studenti v Berlíně. Foto archiv školy

Čekala je třítýdenní odborná stáž v zařízení Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus a Seniorenzentrum St Michael. Jde o prestižní ústav komplexní péče o seniory, který je zřízen církví jako „pobočka“ St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee. 

Výjezdu předcházela jazyková příprava studentů, kteří německý jazyk v osnovách nemají. O to větší byly požadavky na individuální přístup k přípravě. Řada studentů navštěvovala v období prázdnin jazykové kurzy němčiny. Ve škole potom od září následoval šestitýdenní intenzivní kurz německého jazyka. I přes počáteční nedůvěru a obavy se studenti zhostili výzvy odborné stáže velmi dobře. O jazykovou přípravu se zasloužila Mgr. Květoslava Klementová, která také se studenty na úvod stáže odjela do Berlína. Po zdárném příjezdu do hotelu a ubytování vyrazili na první prohlídku města. Berlín přivítal studenty krásným počasím – pozdním babím létem.

Večer se výše zmínění setkali s Bc. Kateřinou Vehovskou, která zajišťovala odbornou stáž v Německu. Studenti byli rozděleni na dvě skupiny. Šest studentů pracovalo v Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlin a čtyři v Seniorenzentrum St Michael.

Popis stáže

V prvním týdnu musel studentům pomáhat hodně personál zařízení. Ukázat postupy, vybavení a zacházení s ním, uložení pomůcek a vysvětlení harmonogramu. Největší komplikací byla komunikace v německém jazyce. První den  doprovázela jednu skupinu Bc. Kateřina Vehovská a druhou Mgr. Květoslava Klementová (vyučující NJ). Obě studentům přeložily pravidla BOZP, vysvětlily potřebné. Od druhého dne začali studenti jezdit na svá pracoviště sami; Mgr. Klementová vždy jela s jednou skupinou a odpoledne jela zkontrolovat skupinu druhou. Zajišťovala stáž po jazykové stránce – překlady BOZP, fráze a také se studenty navštívila některé kulturní památky. Po prvním týdnu došlo k vystřídání doprovodné osoby. Mgr. Bc. Silvie Vašková (odborná vyučující) zajišťovala stáž po odborné stránce, monitorovala práci studentů přímo na pracovišti a vyplnění volného času, zvláště o víkendech. S každou skupinou vždy absolvovala část dne – dopoledne s jednou skupinou a odpoledne se přesunula za druhou skupinou. Další den to bylo v opačném pořadí.

Skupině Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlín začínala směna v 7:00 a končila v 15:30 hodin. Seniorenzentrum St Michael Berlin směna začínala v 6:30 a končila v 15:00. Při příchodu na oddělení se šli studenti nahlásit službu konajícímu personálu. Personál v zařízení je rozdělen na zdravotní sestru a ošetřovatelky – pečovatelky a pomocný personál.

Vedoucí pečovatelka určila studentovi pokoj, který má na starosti, a potom mohl začít provádět hygienickou péči. Postupně si je personál kontroloval a po dokončení práce pokračovali na další pokoj. Po hygienické péči odváželi klienty do jídelny na snídani, kterou jim mezitím připravili. U snídaně podávali připravené ranní léky, léky do očí a na kůži. Klientům vyžadujícím zvýšenou péči dopomáhali se stravou. Po snídani následovaly převazy ran, dopolední program a dopolední svačina. V dopoledním programu pomáhali studenti s aktivizací klientů dle instrukcí personálu. Následovala příprava oběda a dopomoc při podávání stravy a poledních léků. U ležících klientů následovala důkladná péče o pokožku a polohování, které se zaznamenává do dokumentace. Harmonogram práce se na obou pracovištích mírně odlišoval. Počet klientů, o které se studenti starali, se také lišil dle oddělení.

Nejprve studenti potřebovali při práci velkou pomoc od personálu. Postupně začali pracovat více samostatně a v posledním týdnu zvládali úkoly sami. Odborné výkony (aplikace Inzulínu, odběry glykémie nebo převazy) vždy prováděli s personálem pod jeho přímým dohledem nebo pod dohledem odborné učitelky (doprovodné osoby). Došlo také ke zlepšení komunikace s klienty a hlavně s personálem.

Přínos pro studenty je nesmírný. Zlepšení komunikace, větší samostatnost, zlepšení orientace a v neposlední řadě i zlepšení manipulace s klienty. Personál si studenty chválil, za celou dobu odborné stáže nedošlo k žádné komplikaci či problému. O kvalitní práci studentů svědčí i to, že dostali certifikát od pracoviště, kde vykonávali odbornou stáž, Alexianer.

Kulturní poznatky

V rámci volného času a o víkendech absolvovali studenti také návštěvu nejvýznamnějších kulturních památek Berlína.

Návštěvy památek byly rozděleny do tematických bloků tak, aby poznatky mohli využít v hodinách SVZ. V jednom bloku navštívili studenti Berlínskou zeď a Checkpoint Charlie – období rozdělení Berlína. Druhý blok byl zaměřen na 2. sv. válku – Olympijský stadion, památník Holokaustu a památný kostel Viléma I. Ve třetím bloku navštívili studenti Brandenburskou bránu, Berlínský dóm, Muzejní ostrov – sbírky Starého a Nového muzea, Nikolaiviertel a Charlottenburg. V posledním bloku si prohlédli Alexanderplatz, Televizní věž a Bundestag. Rozloučení s Berlínem proběhlo v podvečer před odjezdem prohlídkou hotelu a vyhlídky Panorama na Podstamer platze.

Postřehy studentů

„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit stáže v Berlíně. Získala jsem mnoho zkušeností v mém oboru a zároveň se naučila lépe komunikovat v cizím jazyce. Bylo to pro mě velkým přínosem do života.“ (Nella)

„Byla to skvělá zkušenost a mimo práce jsme ve volném čase viděli mnoho památek.“ (Kamila)

„Byli jsme 3 týdny společně, a to nás ještě více stmelilo. Přineslo nám to hromadu nových zkušeností. Jiný přístup k práci, více šetřit svoje zdraví. Pobyt byl krásný, ale velice vyčerpávající.“ (Hanka)

„Na stáži v Německu se mi líbil přístup a chování personálu vůči klientům i mně. Dále mě překvapily moderní přístroje na pomoc při manipulaci s klientem. Stáž mě obohatila, naučila jsem se pracovat v úplně cizím prostředí a kolektivu mluvícím cizím jazykem. Ráda budu na tuto životní zkušenost vzpomínat jen v dobrém.“ (Denisa)

„Odborná stáž se mi líbila. Líbil se mi přístup personálu, komunikace v cizím jazyce a přístroje na zvedání klientů. Pracovní doba a cestování do zařízení bylo náročné.“ (Enkhbayar)

„Tato stáž byla pro mě moc užitečná. Hodně mi dala, zlepšila se i moje komunikace v němčině. Kdybych měla možnost, jela bych znovu.“ (Petra)

„Moc se mi v Německu líbilo, líbilo se mi zařízení, kde jsem pracovala i přístup personálu. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit odborné stáže. Byla to pro mě velká zkušenost.“ (Sabina)

Projekt, v rámci kterého vyjeli naši studenti na odbornou stáž do Německa, je dvouletý. Příští rok na podzim čeká deset studentů další výjezd. I do budoucna se chceme do podobných aktivit zapojovat.

Mgr. Květoslava Klementová, Mgr. Bc. Silvie Vašková

Galerie k článku

Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školy

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509