Dnes je středa, 22. srpen

INZERCE

reklama

Krátké zprávy

BLANSKO - Běžci plnili sny

13.6.2018 11:13

V Blansku se uskutečnil šestý ročník charitativního běhu You Dream We Run. V letošním roce se do akce zapojilo 3 113 běžců v sedmasedmdesáti týmech, kteří zdolali zhruba dvacet tisíc kilometrů. Pořadatelům akce se podařilo vybrat tři čtvrtě milionu korun, což bude stačit na splnění jedenácti snů. (hrr)

HABRŮVKA - Potřeboval pletivo

11.6.2018 11:59

Velký pozemek, který hodlá asi oplotit, vlastní zatím neznámý pachatel. Ten v noci odcizil z volně přístupného pozemku poblíž Habrůvky odložených deset rolí pletiva. Tamním lesákům tak způsobil škodu za nejméně třicet tisíc korun. (hrr)

BLANSKO - Vandal poničil auto

11.6.2018 11:58

Pomstít se pravděpodobně chtěl zatím neznámý pachatel dvaačtyřicetiletému majiteli osobního automobilu Škoda. Vandal si v ulici Sloupečník otevřel nezajištěné dveře automobilu a interiér vozidla potřísnil neznámou tekutinou a vystříkal montážní pěnou. Škoda je nejméně deset tisíc korun. (hrr)

všechny

Dnešní akce

Sledujte nás!Studenti OA a SZdŠ Blansko vyjeli na odbornou stáž do Berlína

1.12.2017 13:39 | Původní vydání | Květoslava Klementová, Silvie Vašková

BLANSKO - V neděli 15. října odjela v sedm hodin ráno skupina deseti studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent společně s Mgr. Květoslavou Klementovou, vyučující německého jazyka, z Brna do Berlína.

Studenti OA a SZdŠ Blansko vyjeli na odbornou stáž do Berlína
Studenti v Berlíně. Foto archiv školy

Čekala je třítýdenní odborná stáž v zařízení Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus a Seniorenzentrum St Michael. Jde o prestižní ústav komplexní péče o seniory, který je zřízen církví jako „pobočka“ St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee. 

Výjezdu předcházela jazyková příprava studentů, kteří německý jazyk v osnovách nemají. O to větší byly požadavky na individuální přístup k přípravě. Řada studentů navštěvovala v období prázdnin jazykové kurzy němčiny. Ve škole potom od září následoval šestitýdenní intenzivní kurz německého jazyka. I přes počáteční nedůvěru a obavy se studenti zhostili výzvy odborné stáže velmi dobře. O jazykovou přípravu se zasloužila Mgr. Květoslava Klementová, která také se studenty na úvod stáže odjela do Berlína. Po zdárném příjezdu do hotelu a ubytování vyrazili na první prohlídku města. Berlín přivítal studenty krásným počasím – pozdním babím létem.

Večer se výše zmínění setkali s Bc. Kateřinou Vehovskou, která zajišťovala odbornou stáž v Německu. Studenti byli rozděleni na dvě skupiny. Šest studentů pracovalo v Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlin a čtyři v Seniorenzentrum St Michael.

Popis stáže

V prvním týdnu musel studentům pomáhat hodně personál zařízení. Ukázat postupy, vybavení a zacházení s ním, uložení pomůcek a vysvětlení harmonogramu. Největší komplikací byla komunikace v německém jazyce. První den  doprovázela jednu skupinu Bc. Kateřina Vehovská a druhou Mgr. Květoslava Klementová (vyučující NJ). Obě studentům přeložily pravidla BOZP, vysvětlily potřebné. Od druhého dne začali studenti jezdit na svá pracoviště sami; Mgr. Klementová vždy jela s jednou skupinou a odpoledne jela zkontrolovat skupinu druhou. Zajišťovala stáž po jazykové stránce – překlady BOZP, fráze a také se studenty navštívila některé kulturní památky. Po prvním týdnu došlo k vystřídání doprovodné osoby. Mgr. Bc. Silvie Vašková (odborná vyučující) zajišťovala stáž po odborné stránce, monitorovala práci studentů přímo na pracovišti a vyplnění volného času, zvláště o víkendech. S každou skupinou vždy absolvovala část dne – dopoledne s jednou skupinou a odpoledne se přesunula za druhou skupinou. Další den to bylo v opačném pořadí.

Skupině Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlín začínala směna v 7:00 a končila v 15:30 hodin. Seniorenzentrum St Michael Berlin směna začínala v 6:30 a končila v 15:00. Při příchodu na oddělení se šli studenti nahlásit službu konajícímu personálu. Personál v zařízení je rozdělen na zdravotní sestru a ošetřovatelky – pečovatelky a pomocný personál.

Vedoucí pečovatelka určila studentovi pokoj, který má na starosti, a potom mohl začít provádět hygienickou péči. Postupně si je personál kontroloval a po dokončení práce pokračovali na další pokoj. Po hygienické péči odváželi klienty do jídelny na snídani, kterou jim mezitím připravili. U snídaně podávali připravené ranní léky, léky do očí a na kůži. Klientům vyžadujícím zvýšenou péči dopomáhali se stravou. Po snídani následovaly převazy ran, dopolední program a dopolední svačina. V dopoledním programu pomáhali studenti s aktivizací klientů dle instrukcí personálu. Následovala příprava oběda a dopomoc při podávání stravy a poledních léků. U ležících klientů následovala důkladná péče o pokožku a polohování, které se zaznamenává do dokumentace. Harmonogram práce se na obou pracovištích mírně odlišoval. Počet klientů, o které se studenti starali, se také lišil dle oddělení.

Nejprve studenti potřebovali při práci velkou pomoc od personálu. Postupně začali pracovat více samostatně a v posledním týdnu zvládali úkoly sami. Odborné výkony (aplikace Inzulínu, odběry glykémie nebo převazy) vždy prováděli s personálem pod jeho přímým dohledem nebo pod dohledem odborné učitelky (doprovodné osoby). Došlo také ke zlepšení komunikace s klienty a hlavně s personálem.

Přínos pro studenty je nesmírný. Zlepšení komunikace, větší samostatnost, zlepšení orientace a v neposlední řadě i zlepšení manipulace s klienty. Personál si studenty chválil, za celou dobu odborné stáže nedošlo k žádné komplikaci či problému. O kvalitní práci studentů svědčí i to, že dostali certifikát od pracoviště, kde vykonávali odbornou stáž, Alexianer.

Kulturní poznatky

V rámci volného času a o víkendech absolvovali studenti také návštěvu nejvýznamnějších kulturních památek Berlína.

Návštěvy památek byly rozděleny do tematických bloků tak, aby poznatky mohli využít v hodinách SVZ. V jednom bloku navštívili studenti Berlínskou zeď a Checkpoint Charlie – období rozdělení Berlína. Druhý blok byl zaměřen na 2. sv. válku – Olympijský stadion, památník Holokaustu a památný kostel Viléma I. Ve třetím bloku navštívili studenti Brandenburskou bránu, Berlínský dóm, Muzejní ostrov – sbírky Starého a Nového muzea, Nikolaiviertel a Charlottenburg. V posledním bloku si prohlédli Alexanderplatz, Televizní věž a Bundestag. Rozloučení s Berlínem proběhlo v podvečer před odjezdem prohlídkou hotelu a vyhlídky Panorama na Podstamer platze.

Postřehy studentů

„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit stáže v Berlíně. Získala jsem mnoho zkušeností v mém oboru a zároveň se naučila lépe komunikovat v cizím jazyce. Bylo to pro mě velkým přínosem do života.“ (Nella)

„Byla to skvělá zkušenost a mimo práce jsme ve volném čase viděli mnoho památek.“ (Kamila)

„Byli jsme 3 týdny společně, a to nás ještě více stmelilo. Přineslo nám to hromadu nových zkušeností. Jiný přístup k práci, více šetřit svoje zdraví. Pobyt byl krásný, ale velice vyčerpávající.“ (Hanka)

„Na stáži v Německu se mi líbil přístup a chování personálu vůči klientům i mně. Dále mě překvapily moderní přístroje na pomoc při manipulaci s klientem. Stáž mě obohatila, naučila jsem se pracovat v úplně cizím prostředí a kolektivu mluvícím cizím jazykem. Ráda budu na tuto životní zkušenost vzpomínat jen v dobrém.“ (Denisa)

„Odborná stáž se mi líbila. Líbil se mi přístup personálu, komunikace v cizím jazyce a přístroje na zvedání klientů. Pracovní doba a cestování do zařízení bylo náročné.“ (Enkhbayar)

„Tato stáž byla pro mě moc užitečná. Hodně mi dala, zlepšila se i moje komunikace v němčině. Kdybych měla možnost, jela bych znovu.“ (Petra)

„Moc se mi v Německu líbilo, líbilo se mi zařízení, kde jsem pracovala i přístup personálu. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit odborné stáže. Byla to pro mě velká zkušenost.“ (Sabina)

Projekt, v rámci kterého vyjeli naši studenti na odbornou stáž do Německa, je dvouletý. Příští rok na podzim čeká deset studentů další výjezd. I do budoucna se chceme do podobných aktivit zapojovat.

Mgr. Květoslava Klementová, Mgr. Bc. Silvie Vašková

Galerie k článku

Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školyStudenti v Berlíně. Foto archiv školy
Studenti v Berlíně. Foto archiv školy

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509