Dnes je pondělí, 15. říjen

Krátké zprávy

KRASOVÁ: Zásobil se cigaretami

2.10.2018 23:44

Cigaretami se asi potřeboval řádně zásobit zatím neznámý pachatel. Ten se v noci v Krasové násilím dostal do tamní prodejny se smíšeným zbožím. Po poničení vstupních dveří sebral cigarety různých značek za asi padesát tisíc korun. Stejným způsobem se dostal možná stejný pachatel do prodejny v Deštné. Tam sebral rovněž cigarety a tabákové výrobky za asi čtyřicet tisíc korun. V obou prodejnách způsobil zloděj celkovou škodu za skoro sto tisíc korun. (hrr)

KŘTINY: Zámek kolo neochránil

2.10.2018 23:44

Zámek na nosiči upevněném na střeše osobního automobilu značky Toyota neochránil na parkovišti před penzionem ve Křtinách horské kolo třicetileté majitelky. Ta odstavila večer před ubytovacím zařízením auto i s kolem na střeše. Když se ráno k autu vrátila, kolo v hodnotě nejméně deset tisíc korun bylo pryč. Zloděj ho odcizil po poškození zámku nosiče. (hrr)

DLOUHÁ LHOTA: Kradl v obecním lese

2.10.2018 23:43

Do obecního lesa v Dlouhé Lhotě v letních měsících jezdil jako do svého zatím neznámý pachatel. Ten v průběhu několika měsíců na dvou místech postupně pokácel třicítku vzrostlých stromů. Odcizením asi třiceti kubíků dřeva tak způsobil obci škodu za nejméně třicet tisíc korun. (hrr)

všechny

Dnešní akce

Sledujte nás!Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice oslavil 45 let od založení

11.4.2018 2:14 | Původní vydání | Petr Křivinka

LETOVICE - Dne 25. 3.2018 se uskutečnil v letovickém kulturním domě slavnostní koncert u příležitosti pětačtyřicátého výročí od prvního veřejného vystoupení Mládežnického dechového orchestru LŠU, dnes Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice.

Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice oslavil 45 let od založení
Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice. Foto Petr Švancara

Orchestr založil pan Petr Halamka, který nastoupil na LŠU Letovice v roce 1972 jako zástupce ředitele a učitel hry na klarinet. První zkoušku měl malý dvanáctičlenný orchestr již v listopadu 1972, ale během několika málo let dokázal Petr Halamka vybudovat na LŠU Letovice velký orchestr, se kterým slavil mimořádné úspěchy. Pan Petr Halamka vedl orchestr 28 let a v roce 2000 jej ve funkci dirigenta orchestru a ředitele ZUŠ Letovice vystřídal Petr Křivinka, který vede jak ZUŠ, tak VDO dodnes. Panu Petru Halamkovi zastupitelé města Letovice v roce 2017 udělili na návrh muzikantů VDO česné občanství města Letovic in memoriam za výchovu mnoha mladých hudebníků, za založení Mládežnického dechového orchestru s vysokou uměleckou úrovní a za propagaci města Letovic na republikové a evropské úrovni.

45 roků historie VDO ZUŠ Letovice, to bylo a je nepřeberné množství událostí, veřejných vystoupení, soutěží, přehlídek a festivalů, ale především se v tomto krásném hudebním tělese učilo 384 mladých muzikantů orchestrální hře. Za 45 roků měl orchestr 1878 samostatných koncertů, zúčastnil se 63 hudebních festivalů, na soutěžích doma i v zahraničí získal 46 ocenění, z toho 24x první, 12x druhý, 5x třetí a 5x získal čestné uznání.

Orchestr absolvoval 48 zahraničních cest do 12 evropských zemí a bylo to: Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Holandsko a Anglie.

Za největší úspěchy orchestru jsou považovány vítězství v mezinárodních soutěžích Brno – Praha v letech 1991 a 1993, vítězství v ústředních kolech soutěží ZUŠ 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, 2017 a 16 vítězství na mezinárodních soutěžích ve Španělsku, Německu, Švýcarsku, Maďarsku, Itálii a Polsku v letech 2003 – 2017.

Dnes je ve VDO ZUŠ Letovice registrováno 86 hráčů a je to jediný orchestr v Jihomoravském kraji, který stále drží a hraje ve velkém obsazení. Jeho repertoár je velmi bohatý. V úpravách pro velké obsazení dechového orchestru hraje skladby všech hudebních žánrů – klasickou dechovou hudbu, transkripce skladeb českých a světových klasiků, hudbu muzikálovou a filmovou, pop, rock, beat a jazz. Krédem dirigenta a ředitele ZUŠ Letovice Petra Křivinky je, aby každý hráč ZUŠ Letovice, který se učí hrát na hudební nástroj prošel komorní, souborovou či orchestrální hrou, tak aby se kdekoliv na světě zařadil mezi muzikaty a dělal české kultuře čest.

VDO pořádá pravidelně každý rok koncerty pro své posluchače z nových skladeb českých a světových skladatelů a také již 10 sezón tzv. show programy na různá témata a k různým příležitostem. Byli to např. show o radosti, božská show nebo show o Karlu IV. Tyto programy jsou velmi populární, konají se vždy v jízdárně letovického zámku a např. show o Karlu IV. shlédlo v pěti reprízách na 2000 diváků. K pravidelným aktivitám patří zahraniční zájezdy na chorvatský ostrov Hvar do města Stari Grad, kde působí spřátelený orchestr Hrvatská gradská glazby Stari Grad. Dalším partnerem VDO je dechová hudba mladých z polského města Chelmna, družební orchestr Tutta Forza z Budapešti a dalších osm orchestrů z Itálie, Německa, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Norska.

V rámci oslav 45. výročí založení VDO se vedení ZUŠ Letovice, muzikanti z orchestru a oslovená hudební veřejnost dohodla na zavedení nové tradice a to vyznamenávání zasloužilých muzikantů a jejich ocenění za dlouholetou poctivou hudební službu veřejnosti. Petr Křivinka, ředitel ZUŠ a dirigent VDO uvedl v život vyznamenání „Rytíř hudebního umění“.

Toto vyznamenání je vyjádřením úcty muzikantů ke svým kolegům muzikantům, kteří rozvinuli svůj hudební talent k vynikajícím výsledkům a velmi tak obohatili kulturnost naší společnosti. Hudebníci se dohodli, že toto vyznamenání a děkovné listy budou udělovány ve všech hudebních žánrech, vždy o slavnostních příležitostech VDO a ZUŠ Letovice, aby byla podpořena na veřejnosti zásluha vyznamenaných. Dosud bylo vyznamenáno medailí a děkovnými listy 123 hudebníků z hudebních žánrů dechová hudba, komorní hudba, sbormistrovství, pop, rock, beat a jazz. Při slavnostním koncertu k 45. výročí založení VDO byli také všichni členové dekorováni šerpami s nápisem Rytíř hudebního umění a do budoucna tyto šerpy budou součástí slavnostního úboru orchestru.

V letošním roce bude VDO pro posluchače hrát na koncertech v Letovicích, Jevíčku, Blansku a Brně. Zúčastní se prestižního festivalu Kmochův Kolín ve dnes 9. - 10. 6., na kterých chystá kromě společných skladeb monstrkoncertu také samostatný koncert na hlavním pódiu Kolínského hlavního náměstí.

Orchestr připravuje také svoji 10. show, která bude mít premiéru na přelomu září a října. Mezi tím ještě orchestr stihne prestižní týdenní mezinárodní festival ve španělském letovisku Lloret de Mar ve dnech 16. – 23. 9.. Součástí tohoto festivalu bude také účast na oslavách dnů St. Marcé, patronky Barcelony, největšího tamního svátku, kde VDO předvede hodinový koncert a zúčastní se soutěže o nejlépe zahranou hymnou fotbalového klubu FC Barcelona. Petr Křivinka

Vytvořil Český server s.r.o.

© 2006 BBN s.r.o., ISSN 1802-3509